ספרי חולים ומתים בספרות ההנהגות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהBooks for the Sick and the Dying in Jewish Conduct Literature
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)341-391
מספר עמודים51
כתב עתמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
כרך14
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

IHP publications

  • ihp
  • אבלות ביהדות
  • חולים
  • יהדות ומוות
  • ספרות דתית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי