ספירות קדושות והפכן: פירוש עשר ספירות עם ספירות שמאליות

נעמה בן-שחר, צחי וייס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר דן בסוגת פירושי עשר הספירות. בין הפירושים נמצא חיבור מיוחד במראהו ובתכניו שכותרתו 'ספירות קדושות והפכן שהוא כנגדן והן הקליפות החיצונות'. המאמר מתמקד בשני נושאים המאפיינים את הפירוש: א. דרך הרכבתו הייחודית, שכפי שהמאמר מראה, עושה שימוש רחב במשנתו של ר' יוסף ג'קטילה. ב. גלגוליה של מסורת האצילות השמאלית המוצגת בו. המאמר מבקש להציג תמה של התפתחות טקסטואלית בכתבי היד, התפתחות שיש בה אדפטציה של חיבורים קודמים.
כותר מתורגם של התרומהTen Holy Sefirot, and their Inverse: A Commentary on the Ten Sefirot alongside the Left Emanation
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)23-66
מספר עמודים44
כתב עתקבץ על יד: סדרה חדשה
כרך28
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

למאמר מצורפת מהודרת החיבור "ספירות קדושות והפכן שהוא כנגדן והן הקליפות החיצונות". בנוסף, מצורפים הנספחים הבאים: נספח 1: אצילות שמאלית מתוך הספר 'משובב נתיבות' לר' שמואל אבן מוטוט; נספח 2: ארבעה עשר הפירושים שזוהו בכתב יד ש. Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ג'יקטילה, יוסף בן אברהם -- 1248-1325
  • ההדרת כתבי יד
  • השוואת נוסחים
  • כתבי יד עבריים
  • ספירות (קבלה)
  • פרשנות
  • קבלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי