סמארטפון בבית הספר: האמנם הדור הבא כבר כאן? ניהול פדגוגי בסלולרי בקרב הצוות החינוכי והמשפחות

אינה בלאו, מירה המאירי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

ניהול פדגוגי מקוון מהווה מרכיב חובה בתוכנית הלאומית לתקשוב המוטמעת בהדרגה בבתי הספר. מחקר זה בחן שימוש בטלפונים סלולרים לעבודה עם מערכת ניהול פדגוגי משו"ב (מיידיות, שקיפות ובקרה) בקרב עובדי הוראה, תלמידים והורים ב-429 בתי ספר בתשע"א. ספציפית, נבדקו הבדלים בכניסות למערכת משו"ב מסלולרי בקרב תלמידים, אימהות ואבות בין בתי הספר בהם עובדי הוראה נכנסו במידה רבה, במידה מועטה ולא נכנסו כלל למערכת מסלולרי. כמו כן נערכו השוואות מגדריות במעורבות הורים בסלולרי. הממצאים איששו את שתי השערות המחקר. 1. מספר כניסות של עובדי הוראה למערכת מסלולרי השפיע על מספר כניסות מסלולרי של תלמידים, אמהות ואבות. נראה כי בהטמעת מערכת לניהול פדגוגי מסלולרי מתרחשת למידה של תלמידים והוריהם מעובדי הוראה המשמשים כמודלים. להנהלת בית הספר מומלץ לעודד שימוש של עובדי הוראה במערכת בסלולרי, כולל הזנת נתונים שוטפים במהלך השיעורים ושימוש בהם כמאגר נתונים זמין ועדכני בפגישות עם הורים. 2. בהשוואה לאבות, יותר אימהות השתמשו במשו"ב בסלולרי והן נכנסו למערכת במידה רבה יותר. הבדלים מגדריים מראים שלמרות ה"חיבור" הטבעי של אבות לטכנולוגיות דיגיטליות, לאימהות תפקיד מרכזי יותר במעורבות הורים בסלולרי. על בסיס הממצאים, המאמר קורא לשלב בין מודל להטמעת טכנולוגיות "איי חדשנות - חדשנות כוללת" ומודל להטמעת שינויים במוסדות חינוך של פוקס (2005) ומציע לדבר על "איי חדשנות - חדשנות כוללת - חדשנות מורחבת" שתכלול עובדי הוראה, תלמידים והוריהם. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהSmartphones in School – Is It Really the Next Generation?: Mobile Pedagogical Management by Teachers and Families
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
כותר משנה של פרסום המארחכנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים17-24
מספר עמודים8
סטטוס פרסוםפורסם - 2012
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס השנתי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 2012 - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 15 פבר׳ 2012 → …
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2012/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה15/02/12 → …
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • טלפון חכם
  • מורים
  • מחשבים במנהל החינוך
  • מעורבות הורים בחינוך
  • מערכות מידע ממוחשבות
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי