סיר המרק: יהודים ממירים את דתם לאסלאם בתימן

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאסלאם - המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה
עמודים49-81
מספר עמודים33
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "Jewish Social Studies" 14,1 (2007) 89-118

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Yemen (Republic) -- History -- 1800-2000
  • Muslim converts from Judaism -- Yemen (Republic)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי