סיפור, ריטואל ומטאפורה: זיכרון יום המוות כאימון רוחני והמלחמה הפנימית בספרות המוסר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהStory, Ritual and Metaphor: Comprehending the day of Death as a Spiritual Exercise and the internal War in Jewish Ethical Literature
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשלום ומלחמה בתרבות היהודית
עורכיםאבריאל בר-לבב
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
עמודים145-163
מספר עמודים19
מסת"ב (מודפס)9652272159
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

RAMBI publications

  • rambi
  • Death
  • Musar movement

פורמט ציטוט ביבליוגרפי