סיפור כיסוי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אולי צריך להניח את העקרונות בצד ולתת לדמויות לחיות בתוך הערפל הזה כמסך של הגנה – דווקא מתוך הבנה שגם אם יש חלקים בחברה הישראלית שיכולים להרגיש נוח עם זהותם, הרי שבשוליים חיים גם אחרים, שעבורם הסתרה היא הדרך לשרוד (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כתב עתפנס
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • עמית, הילה -- עיר תחתית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי