סטודנטים עם לקות למידה בהשכלה הגבוהה: אסטרטגיות למידה ואופני התמודדות

טלי היימן, קרן פרצל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרת המחקר הנוכחי להשוות סטודנטים לקויי למידה הלומדים באוניברסיטה הפתוחה עם סטודנטים אשר אינם ל"ל בארבעה תחומים עיקריים המתייחסים לקשיים אתם מתמודדים הסטודנטים: אסטרטגיות למידה, תפקוד במצב לחץ (במהלך בחינה), תפיסת הסטודנטים את הגורמים אשר עשויים להקל או להקשות על הצלחתם האקדמית ואופני התמודדות. במחקר הנוכחי השתתפו 191 סטודנטים ל"ל ו- 190 סטודנטים שאינם ל"ל. המשתתפים השיבו על שאלונים לדיווח עצמי, אשר נשלחו אליהם בדואר. תוצאות המחקר מורות שלמרות שלא נמצאו הבדלים בין קבוצות בממוצע הציונים ולא במספר הקורסים הנלמדים, סטודנטים ל"ל דיווחו על קשיים רבים יותר במקצועות מדעי הרוח והחברה ובשפות זרות בהשוואה לסטודנטים מקבוצת הביקורת. בבחינת האסטרטגיות האקדמיות הננקטות, סטודנטים ל"ל פיתחו אסטרטגיות ייחודיות - על פי רוב מילוליות או חזותיות והעדיפו הסברים מילוליים או ויזואליים בנוסף לחומר לימודי, בעוד הסטודנטים ללא לקויות העדיפו דוגמאות כתובות והשתמשו באסטרטגיות כתובות לצורך הבנה, הבהרה ולמידה. הקשיים העיקריים עליהם דיווחו סטודנטים ל"ל בזמן הבחינה היו קושי להתרכז לאורך זמן וחוסר זמן להשלמת הבחינה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)45-60
מספר עמודים16
כתב עתסוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום
כרך18
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • College students
  • Learning strategies
  • אסטרטגיות למידה
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • לקות למידה במוסדות להשכלה גבוהה
  • סטודנטים

RAMBI publications

  • rambi
  • Education, Higher -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי