סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי

Motti Regev

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

הסוציולוגיה של התרבות ממקמת את תחומי היצירה ואת שיפוטי הטעם בסביבתם החברתית. כענף ידע סוציולוגי היא אינה מבקשת להעריך או לשפוט את התרבות ואת האמנות, אלא מציעה תובנות בנושאים כמו הקשר שבין טעם באמנויות ובמוצרי צריכה לבין מעמד חברתי וסגנון חיים, היחסים בין תרבות פופולרית לבין תרבות גבוהה, מאפייני התרבות הפוסטמודרנית, הסביבה הארגונית של ייצור התרבות והאמנות, ואופיה של הייחודיות התרבותית הלאומית בעידן הגלובליזציה התרבותית.ספר זה, הרואה אור במסגרת קורס בסוציולוגיה של התרבות באוניברסיטה הפתוחה, מציג את עיקרי הידע הסוציולוגי בנושאים אלה ואחרים לאור גישות תאורטיות מרכזיות. לצד גישות כמו אסכולת פרנקפורט, אסכולת בירמינגהם וגישת ייצור התרבות, מקדיש הספר שני פרקים לפריסת גישתו התאורטית של פייר בורדייה לתחום התרבות ולמחקרים ששאבו את השראתם ממנה.
כותר מתורגם של התרומה The sociology of culture : : Introduction
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים453
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

הערה ביבליוגרפית

הספר נלמד במסגרת קורס האו"פ מס' 10659 "סוציולוגיה של התרבות".

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי