סוציוביולוגיה ופסיכולוגיה אבולוציונית במבט ביקורתי‏

בתיה זלינגר (עורך), נורית קירש (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

הסוציוביולוגיה הוגדרה על-ידי מעצביה, ובראשם האנטומולוג אדוארד וילסון (Osborne Edward Wilson) ,כתחום מחקר מדעי העוסק בניתוח הבסיס הביולוגי של ההתנהגות החברתית בקרבבעלי-חיים, לרבות האדם, תוך התבססות על מודלים מתורת האבולוציה. לדידם של הסוציוביולוגים, היות שהתנהגויות רבות של בעלי-חיים מוסברות באמצעות קיומם שלאינסטינקטים (כלומר, נטיות מולדות), ומאחר שקיימים לדעתם מאפיינים אוניברסליים שלההתנהגות האנושית (למשל: איסור גילוי עריות או ערכי מוסר בסיסיים), אפשר – לשיטתם – להסיק כי התנהגויות אוניברסליות הדומות לאלו של בעלי-חיים, מקורן באותן נטיות מולדות.לדוגמה: תכונת האלטרואיזם משותפת לבעלי-חיים ולאדם, ולכן מקור המוסר האנושי המבוססבעיקר על אלטרואיזם הוא באינסטינקט המכוון את האדם להתנהגות אלטרואיסטית. הסוציוביולוגים רואים בהתנהגויות השונות אמצעים התורמים לאדפטציה של האורגניזםלסביבתו, ולכן גם ההתנהגות האנושית, שהתפתחה במהלך האבולוציה הביולוגית, נתפשתכאמצעי שתרם לאדפטציה ולכשירות של האדם בחברות הקדומות. מכאן הם גוזרים כי לרכיביםבסיסיים של התרבות האנושית (כגון: מוסד המשפחה, חלוקת עבודה בין גברים לנשים, שנאתזרים, דת, עזרה הדדית) יש בסיס ביולוגי, והם אדפטיביים במובן הדארוויני. -- מהקדמה לקורס מאת בתיה זלינגר.
כותר מתורגם של התרומהA Critique of Sociobiology and Evolutionary Psychology
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהוצאת האוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

סדרות פרסומים

שםהמחשבה הביולוגית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס או"פ 22011

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'סוציוביולוגיה ופסיכולוגיה אבולוציונית במבט ביקורתי‏'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי