סוף העולם ושיכתובו [מאמר ביקורת על ספרו של מריו וארגס יוסה: מלחמת סוף העולם]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)15
כתב עתעל המשמר
סטטוס פרסוםפורסם - 23 אוק׳ 1987

הערה ביבליוגרפית

וארגס יוסה, מריו: מלחמת סוף העולם, תרגם מספרדית והעיר: יואב הלוי, ירושלים, שוקן, 1987

Keywords

  • ורגס-יוסה מריו. מלחמת סוף העולם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי