סוף דבר

אבריאל בר לבב, שמואל פיינר, רון פינחס מרגולין

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכי חילון בתרבות היהודית
עמודים944-955
מספר עמודים12
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

RAMBI publications

  • rambi
  • Ben-Gal, Ely
  • Haskalah
  • Jews -- France -- Biography
  • Secular Jews

פורמט ציטוט ביבליוגרפי