סוגיות בחינוך מיוחד

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIntroduction to Special Education
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס) 9789650614676 (units 1-3, 9789650614850 (units 4-6), 9789650614911 (units 7-10)
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

נלמד במסגרת קורס או"פ 10139

Keywords

  • Special education
  • חינוך מיוחד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי