סוגיות בהפרטת השירותים החברתיים בישראל: שירותי הסיעוד ושירותי תקון ומניעת עבריינות

מימי איזנשטט

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחשירותי רווחה אישיים
כותר משנה של פרסום המארחמגמות ותמורות
עורכיםיוסף קטן
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורהוצאת רמות
עמודים189-210
מספר עמודים22
מסת"ב (מודפס)9652742155
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Social conditions

פורמט ציטוט ביבליוגרפי