סובייקטיביות והכנסת אורחים: עמנואל לוינס ומרגרט אטווד

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

המחברת מציעה חיבור אינטרטקסטואלי בין הרומן של אטווד "המתנקש העיוור", לבין הפילוסופיה האתית של לוינס, וטוענת, בשלב ראשון, שברומן של אטווד האחריות הופכת לתבנית "המהותית, הראשונית והיסודית של הסובייקטיביות", במילותיו של לוינס. כמו כן המחברת מצביעה על העוינות כלפי הספרות והאמנות שלוינס ביטא בכמה מכתביו, ובמיוחד על הגינוי החריף שלו את ההנאה האסתטית במאמרו משנת 1948, "המציאות וצלה".
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות (קובץ בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין)
מקום הפרסוםבני ברק
מוציא לאורהוצאת הקיבוץ המאוחד
עמודים259-299
מספר עמודים41
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Lévinas, Emmanuel
  • אטווד, מרגרט -- המתנקש העיוור
  • לוינס, עמנואל -- 1906-1995

פורמט ציטוט ביבליוגרפי