נשים נאבקות בעוני: להיות פוליטי בין היומיומי להרואי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בספרות הסוציולוגית הפוליטית עדיין נדיר לקרוא על הפעולה הפוליטית והאקטיביזם של נשים החוות עוני. ספרות זו נוטה להתמקד בפוליטיקה של תנועות חברתיות שבראשן עומדים בדרך כלל גברים, וכאשר ניתן מקום גם לאקטיביזם נשי, הוא מיוחד לרוב לפעולה של נשות המעמד הבינוני. ואולם בעשור או שניים האחרונים מתבלטות נשים "מהשוליים" המובילות מאבקים פוליטיים . זהו, בין היתר, פועל יוצא של כישלון התנועות הגדולות והזרם המרכזי בפוליטיקה להציע תשובות לצורכי היומיום של נשים (ולא רק נשים), שמצבן רק הלך והורע תחת המשטר הניאו–ליברלי. ספר זה, וכמוהו גם מעט ספרות המחקר ההולכת בדרך דומה, מהווה תרומה חשובה לחשיפת הפעולה הפוליטית הזאת ולהצבתה במרכז הדיון הפוליטי (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)154-156
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך1
מספר גיליון21
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • דהאן-כלב, הנרייט -- נשים בישימון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי