נשים ומהפכות בעולם הערבי: מבט מעיראק

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מתמודד עם שאלת ההשפעה של מהפכות על מעמדן של נשים בעיראק ומעורבותן באירועים מהפכניים באזור. המאמר מאחה את השברים ההיסטוריים שבין העידן הטרום מהפכני, המהפכני והפוסט-מהפכני, ומזהה רצפים על פני ציר הזמן ההיסטורי ועל פני המרחב הגיאוגרפי. לטענתה אירועים מהפכניים חושפים דפוסים של המשכיות ורציפות בכל הנוגע למאבקן של נשים עיראקיות על זכויותיהן, למן שלהי שנות החמישים של המאה העשרים ועד לימינו אנו, מאבקים המתרחשים במרחבים השונים של עיראק בתקופה הקולוניאלית ולאחר העצמאות. מחברת המאמר מדגישה דווקא את פעילותן של נשים במרחבים הציבוריים בעידן הטרום-מהפכני. כך למשל במרד של 1920 נגד הכיבוש הבריטי נטלו נשים עיראקיות חלק מרכזי בהפגנות ובשביתות, הן במרחב הציבורי העירוני, הן במרחב הכפרי ואולם על אף התגייסותן למאבק לשחרור הן לא נהנו מזכויות אזרחיות מלאות במסגרת מדינת הלאום החדשה.
כותר מתורגם של התרומהWomen and Revolution in the Arab World: A View from Iraq
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)151-174
מספר עמודים24
כתב עתהמזרח החדש
כרךגליון מיוחד
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

שם הגיליון: נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • אל-בעת' (מפלגה)
 • אל-מלאיכה, נאזכ
 • אקטיביזם
 • האביב הערבי, 2010-
 • זכויות האדם -- עיראק
 • מהפכות ומהפכנים
 • מעמד האישה
 • נשים -- עיראק
 • נשים ערביות
 • עיראק -- היסטוריה
 • עיראק -- חברה
 • עיראק -- משטר
 • עיראק -- פוליטיקה וממשל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי