נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים

Ruth Roded (עורך), Noga Efrati

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

Arts & Humanities