נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים

Ruth Roded (עורך), Noga Efrati

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שבהבחנה בין המינים הפך חלק בלתי נפרד מחקר האזור ותולדותיו.

קובץ המאמרים נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים, המביא מפירות המחקר בנושא מעניין וחשוב זה, מבקש להעשיר את הידע, ולערער סטריאוטיפים. המאמרים, פרי עטם של חוקרות וחוקרים ישראליים, דנים ביוצרות בתחומי הקולנוע והספרות, בפולמוס על הלבוש האסלאמי, בהשכלת נשים ובתנועות נשים. הקובץ עוסק גם ביחסה של המדינה לנשים ויחסן שלהן למדינה. הוא נוגע בפמיניזם ממלכתי, כאשר המדינה מבקשת לקבל על עצמה את שיפור מצבן של הנשים, וכן בגילויי אופוזיציה מצדן של נשים ביחס למדיניות הננקטת כלפיהן.

המאמרים מקיפים את "המאה העשרים הארוכה" ששורשיה בשלהי המאה התשע עשרה ואת רוב ארצות המזרח התיכון. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לנשים איראניות, תורכיות, עיראקיות, פלסטיניות ובדוויות בישראל. כל המתעניין במזרח התיכון בכלל ובנשים ומגדר בפרט ימצא בספר מידע עשיר וזוויות מבט חדשות.
כותר מתורגם של התרומהWomen and Gender in the Middle East in the Twentieth Century
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
מספר עמודים274
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-493-314-8
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי