נשים במסלולי זהות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

סרטי התעודה המופקים על ידי נשים תובעים בחזרה את מקומן הנפקד של האימהות בשיח הסכסוך הישראלי-פלשתיני. זה מקום שהתבהר כרלוונטי ובעל השפעה גם בספירה החוץ-קולנועית. במאמר מוזכרות דוגמאות לסרטים שונים ביניהם: סרטה של נואית גבע "מה שראיתי בחברון", סרטה של יולי גרשלט " המחבל שלי", סרטיה של מיכל אביעד, סרטה של איבתיסאן מראענה "פרדיס-גן העדן האבוד", סרטן של ענת אבן ועדה אושפיז "אסורות", סרטה של סיני בר דוד "דרום: אליס לא גרה כאן אף פעם", ודוגמאות נוספות.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36-43
מספר עמודים8
כתב עתפנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך32
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

נשים והסכסוך הישראלי-פלשתיני בקולנוע הישראלי.

IHP publications

 • ihp
 • Arab-Israeli conflict
 • Aviad, Michal
 • Documentary films
 • Mothers in motion pictures
 • Palestinian Arabs in motion pictures
 • Women in motion pictures
 • אביעד, מיכל
 • אימהות בקולנוע
 • אנו באנו (סרט)
 • גבע, נואית
 • יחסי ישראל-ערב
 • נשים בקולנוע
 • סרטי תעודה
 • פוליטי, עדנה
 • פלסטינים בקולנוע

RAMBI publications

 • rambi
 • Arab-Israeli conflict
 • Women
 • Arab-Israeli conflict -- Motion pictures and the conflict

פורמט ציטוט ביבליוגרפי