נשים במדע: על הסיבות לפער

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

עד העשורים האחרונים, מדעניות בתחום מדעי הטבע היו חזיון נדיר, אך גם בראשיתה של המאה ה-21 נשים עדיין מהוות מיעוט בקרב העומדים בראש מעבדות מחקר. מה הסיבות לכך? האם הן היסטוריות, סוציאולוגיות, ואולי - כפי שיש שטוענים - בכלל ביולוגיות? ומה אפשר לעשות כדי לשנות מצב זה? (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-29
מספר עמודים8
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך175
סטטוס פרסוםפורסם - 2013
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • Discrimination in employment
  • Research
  • Science
  • Sex differences
  • בחירת מסלולי לימוד
  • הבדלים בין המינים (בני אדם) -- היבטים ביולוגיים
  • מדע
  • מחקר
  • שוויון הזדמנויות בעבודה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי