נקמת שמשון

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בחירתו המדהימה של טראמפ לנשיא ארה"ב מעידה על הסדק העמוק שהולך ונפער בין הציבור ל"אליטות הישנות", ועל אובדן האמון במוסדות הפוליטיים ובשיטה הדמוקרטית-הייצוגית שעליה נסמכנו עד כה. הסתכלו עליהם - תראו אותנו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)4-9
מספר עמודים6
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

המאמר מהווה חלק מאסופת מאמרים שכותרתה 'עידן טראמפ', המתפרסמת בגליון זה בעמ' 4-27.

IHP publications

  • ihp
  • בחירות
  • בחירות -- ארצות הברית
  • בחירות -- בריטניה
  • דמוקרטיה
  • טרמפ, דונלד
  • פוליטיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי