נציות טקטית ויוניות אסטרטגית - עמדות הציבור היהודי בישראל - קיץ 2002

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

לטענת המאמר, מנקודת הראות של החברה הישראלית, השנה וחצי האחרונות אינן תקופת משבר העומדת בפני עצמה, אלא "הבשלה" של משבר מתמשך, שראשיתו בחתימה על הסכמי אוסלו בראשית שנות ה- 90 הטקסט המלא באנגלית
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-25
מספר עמודים6
כתב עתעדכן אסטרטגי
כרך5
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2002

IHP publications

  • ihp
  • אינתיפדה, 2000-
  • הסכמי ישראל-אש"ף, 1993-
  • הסכסוך הערבי-ישראלי -- 1993-
  • ישראל -- ביטחון
  • ישראל -- חברה
  • עמדות פוליטיות
  • תהליך השלום במזרח התיכון, 1991-

פורמט ציטוט ביבליוגרפי