ניצבים בקדמת הבמה: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)470-472
מספר עמודים3
כתב עתסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
כרך13
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי