ניחוחות מארץ הקודש: הפן החושני של ספרות עולי הרגל

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מאמר זה דן בספרות עולי הרגל מן הפן החושני שלה, וזאת על ידי הפניית הזרקור אל חפצים ומזכרות שלקחו עמם עולי רגל לביתם. הכוונה היא לאו דווקא לשרידי קדושה של ממש, שמחירם היה גבוה מאוד ורק עשירים או מכובדים מאוד היו יכולים להשיגם, אם כי גם אלה מוזכרים בקצרה, אלא למזכרות רגילות יותר, מפרי הארץ, ממימיה ומאבניה, שעצם הקשר שלהם לאדמת הקודש ולמחוזות החפץ שבה הקנו להם סגולה מיוחדת. סיפורם של מוריס הלבווקס ,מסע אגריה, מסע אנטונינוס,הנוסע מפיאצ'נצה, מסעו של ויליבלד
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחאבני דרך (קובץ בעריכת עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף קפלן)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר
עמודים123-133
מספר עמודים11
מסת"ב (מודפס)9789652273277
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • מזכרות
  • מנחות קבורה
  • מקומות קדושים
  • ספרות נוסעים
  • עלייה לרגל (נצרות)
  • צלב
  • רפואה -- היסטוריה -- ימי הבינים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי