ניהול טכנולוגיה וחדשנות

Yoram Kalman, ענת אראל-גפני (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

ניהול נכון של טכנולוגיה וחדשנות הוא חיוני הן במגזרים עתירי טכנולוגיה כמו תעשיות ההיי-טק והביוטכנולוגיה והן בתעשיות מסורתיות, בארגונים ממשלתיים ובארגונים ללא מטרת רווח. ספר זה מיועד למנהלים ומנהלות שנדרשים לקבל החלטות הנוגעות לניהול טכנולוגיה וחדשנות, בעיקר בארגונים עתירי ידע שבהם יש חשיבות אסטרטגית לניהול הידע.נושא הספר: ההשלכות החברתיות של חדשנות; מושגי יסוד בניהול טכנולוגיה וחדשנות; המודל העסקי; כלים לניתוח אסטרטגי וקביעת אסטרטגיה; תפקיד המידע והידע בניהול ארגונים עתירי ידע ותפקידן של מערכות המידע בקידום חדשנות ברכיבים שונים של המודל העסקי; כלים מעשיים לקבלת החלטות בנוגע לטכנולוגיה וחדשנות על פי עקרונות והניהול הממוקד; מודלים של התפשטות (דיפוזיה) חידושים: מחזור חיי המוצר, אפקט הרשת וחדשנות משבשת;בחינת ההשפעה האסטרטגית של חידוש על המודל העסקי של הארגון. תהליכים ארגוניים של ניהול חדשנות ובעיקר תהליכי פיתוח של המוצר חדש; ספר לימוד זה נכתב למען הקורס "ניהול טכנולוגיה וחדשנות" הנלמד במסגרת התואר ראשון במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. הוא מלווה בדוגמאות רבות מארגונים בישראל ובעולם: חברות עסקיות, מוסדות ללא כוונת רווח, ארגונים ממשלתיים ועוד, וכולל שאלות דידקטיות ותשובות. -- אתר למדא.
כותר מתורגם של התרומהTechnology and innovation management
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מספר עמודים326
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

ספר קורס

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'ניהול טכנולוגיה וחדשנות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי