'נטע זר'? קשיי ההיקלטות של היהדות הרפורמית בישראל בראי דעת הקהל

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

באמצעות סקר דעת קהל מפלח המאמר את עמדות הציבור בישראל בנוגע למעמדה של היהדות הרפורמית. המסקנה העיקרית הנגזרת מן הנתונים היא שלמרות עלייה ניכרת במספר המסגרות הרפורמיות ועלייה בביקוש לשירותים שהן מציעות, ועל אף אהדה מתרחבת בחוגים חילוניים ונכונות להשתמש בשירותי הדת שמציעה התנועה, לא חל שינוי מובהק ביחס המסתייג כלפיה. היהדות הרפורמית עדיין נתפסת בקרב ציבור רחב בישראל, בעיקר בקרב שומרי הלכה, כנטע זר; ואילו הציבור הלא אורתודוקסי שבחלקו פתוח יותר מבעבר לאפשרות של יהדות ליברלית, עדיין לא מגלה מחויבות וקרבה אמיתית כלפיה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהתנועה הרפורמית בישראל (קובץ בעריכת אלעזר בן לולו, עופר שיף)
מקום הפרסוםשדה בוקר
מוציא לאורמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עמודים19-62
מספר עמודים44
מסת"ב (מודפס)9789655101485
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

הערה ביבליוגרפית

שער א - המבט הישראלי: מאפייני יסוד היסטוריים וסוציולוגיים

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Budget -- Israel
 • Civilization, Modern
 • Jews -- Cultural assimilation
 • Jews -- Identity
 • Jews -- United States
 • Judaism
 • Processions, Religious
 • Public opinion
 • Reform Judaism
 • Reform Judaism -- Israel
 • Women in Judaism
 • דעת קהל
 • התבוללות
 • זהות יהודית
 • טקסים דתיים
 • יהדות ומודרניזם
 • יהדות רפורמית
 • יהדות רפורמית בישראל
 • יהודי ארצות הברית
 • נשים ביהדות
 • עמדות
 • תקציב המדינה

מזהה דאנאקוד

 • דאנאקוד
 • 124610039

פורמט ציטוט ביבליוגרפי