נוה-שלום והתיישבות התימנים בארץ-ישראל בשנות העשרים והשלושים

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)25-33
מספר עמודים9
כתב עתתהודה: בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות תעוד ומחקר
כרך18
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

הערה ביבליוגרפית

על הקמתה של שכונה בנתניה.

IHP publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- History -- 1929-1948
 • Israel -- Ethnic relations -- History
 • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
 • Jews, Yemeni -- Israel
 • Land settlement
 • Netanya (Israel) -- History
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1929-1935
 • התיישבות
 • טביב, אברהם
 • יהודי תימן בישראל ובארץ-ישראל
 • נווה שלום (נתניה)
 • נתניה (יישוב עירוני) -- היסטוריה
 • עדתיות והתיישבות
 • קיטוב עדתי -- היסטוריה

RAMBI publications

 • rambi
 • Netanya (Israel)
 • Eretz Israel -- Aliyah
 • Yemen (Republic) -- Emigration and immigration
 • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period

פורמט ציטוט ביבליוגרפי