נגישות להשכלה גבוהה: מהיבט השוואתי בינלאומי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנגישות להשכלה גבוהה
כותר משנה של פרסום המארחהיבטים חברתיים ותהליכי מיון
עורכיםשרה גורי-רוזנבליט
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מכון ון ליר
עמודים7-25
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

Keywords

  • Education
  • Higher -- Social aspects -- Israel
  • Universities and colleges -- Israel -- Admission
  • Universities and colleges -- Israel -- Entrance examinations
  • Universities and colleges -- Israel -- Entrance requirements

פורמט ציטוט ביבליוגרפי