נגישות להשכלה גבוהה - היבט בין לאומי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר מציע סקירה היסטורית על סוגיית הנגישות מהיבט בין-לאומי, תוך התמקדות בארבע שאלות מרכזיות: מי זכאי להשכלה גבוהה? מהי "השכלה גבוהה" ואילו מטרות היא משרתת? מהם התוצרים של ההשכלה הגבוהה? ומהם גבולות ההשכלה הגבוהה? בסוף הסקירה נידונים כיווני התפתחות אפשריים ורצויים של מדיניות הנגישות להשכלה גבוהה בישראל בעשור הקרוב. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחנגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון (קובץ בעריכת שרה גורי-רוזנבליט)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמכון ון ליר
עמודים11-25
מספר עמודים15
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

הערה ביבליוגרפית

חלק א': נגישות להשכלה גבוהה - היבטים חברתיים

IHP publications

  • ihp
  • חינוך גבוה
  • מוסדות להשכלה גבוהה
  • סטודנטים
  • תארים אקדמיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי