נגישות להשכלה גבוהה: היבטים חברתיים ותהליכי מיון: ניירות עמדה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מכון ון ליר
מספר עמודים111
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

Keywords

  • Education
  • Higher -- Social aspects -- Israel
  • Universities and colleges -- Israel -- Admission
  • Universities and colleges -- Israel -- Entrance examinations
  • Universities and colleges -- Israel -- Entrance requirements

פורמט ציטוט ביבליוגרפי