נביאים יהודים וקדושים נוצרים

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)169-174
מספר עמודים6
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך87
סטטוס פרסוםפורסם - 1998

הערה ביבליוגרפית

על David Satran, "Biblical Prophets in Byzantine Palestine; Reassessing the Lives of the Prophets" (1995)

IHP publications

 • ihp
 • Eretz Israel -- Historical geography -- To 638
 • Eretz Israel -- History -- 70-638, Destruction of the Second Temple to rise of Islam
 • Hagiography
 • Travelers' writings -- History and criticism
 • ארץ ישראל -- גיאוגרפיה היסטורית -- תקופת המשנה והתלמוד (70-550 לספירה)
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המשנה-תלמוד (70-550 לספירה)
 • הגיוגרפיה
 • מסורת יהודית
 • מסורת נוצרית
 • ספרות נוסעים

RAMBI publications

 • rambi
 • סתרן, דוד
 • Satran, David -- Biblical Prophets in Byzantine Palestine; Reassessing the Lives of the Prophets (review)
 • Lives of the prophets -- Criticism, interpretation, etc
 • Prophecy -- Christianity

פורמט ציטוט ביבליוגרפי