מת ורנר הייזנברג ממייסדי הפיסיקה המודרנית

יורם קירש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)39-40
מספר עמודים2
כתב עתמדע: עתון מדעי לכל
כרךכ"א
סטטוס פרסוםפורסם - 1977

IHP publications

  • ihp
  • היזנברג, ורנר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי