מתמטיקאים יהודים בגטינגן, 1895-1933

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)91-101
מספר עמודים11
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך66
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

IHP publications

  • ihp
  • גרמניה -- היסטוריה -- 1933-1945
  • הילברט, דוד -- 1862-1943
  • יהודי גרמניה -- גטינגן
  • מדע -- גרמניה
  • מכוני מחקר
  • מתמטיקאים
  • נטר, אמי
  • סכסוניה
  • קלין, פליקס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי