מתינות בשלט רחוק ובעירבון מוגבל

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)198-203
מספר עמודים6
כתב עתכיוונים חדשים
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
  • העפלה
  • מכתבים ואגרות היסטוריים
  • שרת, משה -- 1894-1965

פורמט ציטוט ביבליוגרפי