מתחרות לדו-לאומיות: הפרדסנות הערבית-פלסטינית והיהודית-ציונית בתקופת המנד

מוצטפא כבהא, נחום קרלינסקי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)137-162
מספר עמודים26
כתב עתישראל; כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל - היסטוריה, תרבות, חברה
כרך27-28
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

With an English summary.

RAMBI publications

  • rambi
  • Citrus fruit industry -- Eretz Israel -- History
  • Jewish-Arab relations -- Eretz Israel -- History -- 1917-1948

פורמט ציטוט ביבליוגרפי