מתחמם

ברוך זיו, הדס סערוני, פינחס אלפרט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

החורף הופך לקצר יותר וההפוגות בין אירועי גשם גדלות. במקביל הופך הקיץ לחם יותר ויותר. איך כל זה קשור להתחממות הגלובלית? מגמות אקלימיות הצפויות בישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-23
מספר עמודים4
כתב עתגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
כרך163
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • אקלים
  • התחממות כדור הארץ

פורמט ציטוט ביבליוגרפי