משפט בינלאומי סביבתי: האם הנסיכה קמה מתרדמתה?

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מחברת המאמר, ד"ר אור קרסין, חברה ישראלית בוועדת הציות של אמנת ברצלונה לאיזור הים התיכון, סוקרת את ההתפתחויות במשפט הבינלאומי הסביבתי, את ההצלחות ואת האתגרים שעומדים לפתחו. היא מגיעה למסקנה שהשינוי שחל איטי, אך יש תקווה שבאמצעות חדשנות משפטית ניתן יהיה לשפר את ההתמודדות עם מפגעי הסביבה הגלובליים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)8-12
מספר עמודים5
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2018

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: חוק וצדק.

IHP publications

  • ihp
  • איכות הסביבה
  • אמנות וחוזים בין-לאומיים
  • אמנת ברצלונה לשמירת הים התיכון מפני זהום
  • דיני הגנת הסביבה
  • משפט בין-לאומי
  • ציות
  • רגולציה (מדיניות ציבורית)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי