משנת הזוהר: גופי מאמרי הזוהר מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית. [כרך שלישי]: כרך המפתחות / בידי ירוחם פישל לחובר וישעיה תשבי ; בצירוף ביאורים, מבואות, וחילופי נוסחאות מאת ישעיה תשבי

Avriel Bar-Levav (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהA Detailed Index of The Wisdom of the Zohar by Isaiah Tishby and Y. F. Lachower.
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמוסד ביאליק
מסת"ב (מודפס)9789655361896
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי