משמעות החיים

אסא כשר (עורך), עדיה מנדלסון-מעוז (עורך), דנה פריבך-חפץ (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורהקיבוץ המאוחד
מספר עמודים351
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

פורמט ציטוט ביבליוגרפי