משם לכאן בגוף ראשון : זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר


"בור רבים מיהודי גרמניה, שנאלצו לנטוש את מולדתם האהובה משנת 1933 ואילך בגלל השלטון הנציונל-סוציאליסטי, היו ההגירה לארץ-ישראל וההיקלטות בה בבחינת משבר חריף. עם זאת, לאחר שנות הסבל והמצוקה הכלכלית, התרבותית והמנטלית הראשונות הצליחו רוב רובם של העולים הללו, שנתכנו "ייקים", לפלס לעצמם דרך בארץ החדשה, השונה כל כך ממה שהכירו, התאקלמו והתערו בארץ. מחקרים וספרים שהוקדשו לעליית העולים מגרמניה וקשיי הסתגלותם בארץ-ישראל ביקשו לברר מפי העולים את פרטי המשבר וההתגברות עליו. מחקרים אלה מתבססים בחלקם על תיעוד שבעל-פה, (oral history), ובהם ניתן ליוצאי גרמניה שופר לביטוי זיכרונותיהם ולתיעוד רשמיהם וחוויותיהם. המחקר שלפנינו, פרי עטו של ד"ר גיא מירון, חוקר בכיר במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים וחוקר במכון הבינלאומי לחקר השואה של "יד ושם", בוחן את פניה השונות של תודעתם העצמית של יוצאי גרמניה בארץ-ישראל ובמדינת ישראל על-פי מדגם של ארבעים חיבורים אוטוביוגרפיים, שכתבו אנשים אלה בשבתם בארץ. נכון, שלא ניתן לשקף באופן סטטיסטי את הריבוד החברתי המגוון של כ-50 אלף העולים שהגיעו מגרמניה ב"עלייה החמישית" באמצעות ארבעים חיבורים בלבד, ולכן התבססה בנייתו של המדגם על השאיפה לשקף עד כמה שאפשר את מגוון הטיפוסים ... [long field truncated] ; "ספרו של מירון מפנה זרקור אל תחום מחקרי, שמעטים הם החוקרים המקדישים לו את מחקרם. תחושת השבר שעמה חיו רוב יהודי גרמניה כל ימי חייהם מאז עזיבתם את גרמניה לא ידועה לרבים. גיא מירון חושף היבט זהות, תודעה עצמית, זיכרון, ביטוי עצמי ומורשת תרבותית בצורה חדה ומוחשית. ה"ייקים" הולכים ונמוגים מאתנו, נותרו רק הבאים בימים, בני השמונים והתשעים, ואולם תרומתם ליישוב ולמדינה והישגיהם המזהירים בתחומים מרכזיים בחיינו – לא במהרה ייעלמו, וטוב שלמדף הספרים, העוסק ביוצאי גרמניה ובעולמם הרוחני, נוסף עתה ספר חשוב זה." -- ד"ר גדעון גרייף (אתר יד ושם).
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
מספר עמודים351
מסת"ב (מודפס) 9654931966
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

פורמט ציטוט ביבליוגרפי