משיחיות יהודית ומשיחיות מוסלמית בתימן במאה הי"ט - השפעה בין תרבותית

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)40-64
מספר עמודים25
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך25
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

 • ihp
 • Eschatology, Jewish
 • Jews -- Yemen (Republic)
 • Judaism -- Relations -- Islam
 • Messianism
 • אחרית הימים
 • יהדות ואסלאם
 • יהודי תימן
 • משיחיות

RAMBI publications

 • rambi
 • Jewish messianic movements -- Yemen (Republic)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי