משטרים בפוליס היוונית‏

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Constitution of the Greek Polis
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי