מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים350
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי