מרוב קשב: עיניים להם - ולא יראו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הקשב האנושי חוטא לא פעם ב"חוסר מידתיות" ומרוב התרכזות במוקד עניין מסוים הוא נהיה עיוור לדברים המוצגים לפניו. שיחה עם ד"ר נורית גרונאו, אשת הסגל הבכיר באוניברסיטה הפתוחה, על הנושא העיקרי של מחקריה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)14-18
מספר עמודים5
כתב עתעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
כרך56
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • עיוורון קשב
  • קשב
  • ריכוז (פסיכולוגיה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי