מקום אחר - בית הקברות בתרבות היהודית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר בוחן את המתח בין מרכזיות לשוליות של בית הקברות בתרבות היהודית, ומציג את תפקידיו התרבותיים לפי שמונה דגמים: א. שכונה; ב. שער או פתח; ג. מרכז תקשורת; ד. בימה; ה. תפאורה; ו. מקלט; ז. מלכודת; ח. מרכז זהות Refereed/Peer-reviewed
כותר מתורגם של התרומהAnother Place: The Cemetery in Jewish Culture
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)5-37
מספר עמודים33
כתב עתפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
כרך98-99
סטטוס פרסוםפורסם - 2004

IHP publications

  • ihp
  • בתי קברות
  • יהדות
  • תרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי