"מצנעא לעולם היהודי הרחב ובחזרה" - דברים בערב עיון לכבוד הספר "הצנעאנים": (החל מדקה 42)

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

תקציר

"הצנעאנים: יהודים בתימן המוסלמית, 1873-1950"
ערב השקה לספרו של ד"ר מנשה ענזי
שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 21 מרץ 2022

הערה ביבליוגרפית

מרכז זלמן שזר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי