מציאות פיזיקלית, ייצוג מתמטי ועקרונות פילוסופיים: על מאמר EPR והשפעתו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר עוסק במאמרם של אלברט איינשטיין, בוריס פודולסקי ונתן רוזן שתרגומו מובא בגיליון זה בעמ' 421-427. המאמר הנוכחי מתאר את ההשפעות המרכזיות של רעיונות פילוסופיים על הדיון בנושא שלמות תורת הקוונטים בתקופת כתיבת מאמרם של אלברט איינשטיין ושותפיו ואת הקשר שלהם להשפעת המאמר בהמשך. בלב טיעוניו של של איינשטיין עומדת הטענה שההנחה, שתיאור מערכות פיזיקליות בעזרת פונקציית גל הוא תיאור שלם, אינה עולה בקנה אחד עם ההנחה, שהמציאות הפיזיקלית באזור מסוים של המרחב אינה מושפעת מהמתרחש באיזור מרוחק. המאמר עוסק גם בסוגיות הנוגעות למדידה ולתורת היחסות.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)428-439
מספר עמודים12
כתב עתעיון: רבעון פילוסופי
כרךס"ח
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • איינשטיין, אלברט -- 1879-1955
  • גלים (פיזיקה)
  • היסטוריה של המדע
  • מדידה והערכה
  • מציאות
  • פילוסופיה של המתמטיקה
  • פילוסופיה של הפיזיקה
  • תורת היחסות
  • תורת הקוונטים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי