מצב של יתמות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

כמו ילדים אבודים נע העולם היהודי-מערבי במרחב נטול שורשים, ומוכן לאמץ כל מדרש אגדה או ספר הלכה הנקרה בדרכו כמעין דמות-אב מבטיחה. צחי וייס על משמעות אובדן המנהג בעם היהודי. (תקציר מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)18-21
מספר עמודים4
כתב עתארץ אחרת
כרך31
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

IHP publications

  • ihp
  • ביאליק, חיים נחמן -- הלכה ואגדה
  • בתי מדרש
  • מנהגים יהודיים
  • תלמוד תורה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי