מ"צבאיות נתינית" ל"צבאיות חוזית": פניה המשתנות של הצבאיות בישראל

יגיל לוי, נעה הראל, עדנה לומסקי-פדר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מנתח את השינויים שחלו בחוויה שהיא עדיין החוויה המעצבת המשמעותית ביותר לרוב הצעירים והצעירות בישראל - השירות הצבאי, כתוצאה משינוי תפיסות האזרחות והמחוייבות הפוליטית של האליטה הישראלית (מתוך החוברת).
כותר מתורגם של התרומהFrom Obligatory Militarism to Contractual Militarism: National Socialization in Israel's Elite High-Schools
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)89-116
מספר עמודים28
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Citizenship
 • Elite (Social sciences)
 • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Recruiting, enlistment, etc
 • Motivation (Psychology)
 • Politics, Practical
 • אזרחות (מדעי המדינה)
 • אליטה
 • הנעה (פסיכולוגיה)
 • עמדות
 • עמדות פוליטיות
 • צבא -- גיוס
 • צבא -- שירות סדיר

RAMBI publications

 • rambi
 • Israel -- Social conditions
 • ישראל -- צה"ל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי