מערכות ספרתיות

Judith Gal-Ezer, אילנה בס, וולדרסקי אמי, יוסי קאופמן, בת שבע כהן

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהNumerical Computation
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen University of Israel Press
סטטוס פרסוםפורסם - 1988

הערה ביבליוגרפית

course book based on the publication:
Mano, M. Morris. (1984). Digital design. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

פורמט ציטוט ביבליוגרפי